Het slot van een verslag

Het laatste deel van een tekst wordt het slot genoemd. Het slot herhaalt meestal het belangrijkste uit de tekst. Door het slot wordt het verhaal mooi rond.

Een uitbarsting van de Vesuvius markeerde het abrupte einde van het Romeinse Pompeï. Bedolven onder een laag as en puin conserveerde dePlinius begint zijn verslag met een beschrijving van een ongewoon fenomeen. Zijn oom ziet vanuit Misenum, waar hij... Paars-wit bezegelt het lot van Lokeren... - Het… Anderlecht bezegelde het lot van de Oost-Vlamingen zonder het gaspedaal in te drukken. Santini en Gerkens brachten de bezoekers op een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van Cevallos viel te laat. Anderlecht blijft na deze zege op de zesde... Het onderzoeksverslag - TAALwinkel

Verslag schrijven Klas 1 Deel 1 - Duration: 8:30 ... Methodisch werken met het zorgleefplan - Duration: 3:06. ... Een goede inleiding voor een presentatie - Duration: ...

Hoe nuttig is het inleiding-kern-slot model voor beginnende ... De tekst hieronder laat dat zien. Het is een verslag van een schoolreisje, geschreven met de aanwijzing ‘zorg dat je tekst een inleiding, een kern en een slot heeft’. De schrijver heeft deze woorden als geheugensteuntje links in de marge geschreven. Schrijftips voor het slot van een column, artikel of blog ... Het wezen van het slot van een artikel, column of blog Beschouw het slot van een artikel, ongeacht of dit een column blog of ander informatief artikel betreft, als het einddoel van je verhaal, als de bestemming waarnaar je artikel op weg is. Een ongelukkig gekozen slot bederft een verder op zich prima artikel. Zorg voor een goed slot - Nederlands Debat Instituut

Boekverslag Nederlands Het slot Loevestein in 1570 door J ...

a. Titelpagina: de voorkant van het verslag. Op je titelpagina zet je doorgaans de titel van het verslag, je naam, klas, docent, inleverdatum en eventueel een mooie afbeelding van het onderwerp. b. Inhoudsopgave: in de inhoudsopgave staat vermeld uit welke onderdelen het verslag bestaat en op welke bladzijden deze onderdelen te vinden zijn. Het reflectieverslag - TAALwinkel Pas de opbouw van het verslag daarom aan de gestelde eisen aan. De vorm van een reflectieverslag . Een reflectieverslag gaat over jou en jouw leren, schrijf een reflectieverslag daarom in de ik-vorm. In een reflectieverslag bespreek je kort de rol van anderen, maar houd er rekening mee dat het om jou gaat. 4 - members.home.nl Het maken van een verslag is voor veel leerlingen een crime. Je moet je gedachten zo ordenen, dat een lezer snapt waar het over gaat. Zo maar in het wilde weg gaan schrijven heeft geen zin. Zorg ervoor dat je gestructureerd werkt. Alleen zo kan een coach of vakdocent je aanwijzingen geven om een verslag tot een goed einde te brengen. De opbouw van een verslag | Educatie en School: Diversen Evaluatie; aan het einde van het maken van het verslag wordt, aan de hand van het procesverslag, geëvalueerd of de taakverdeling eerlijk was, hoe iedereen de samenwerking heeft gevonden en of iedereen zijn / haar leerdoel bereikt heeft. Aan de hand van een procesverslag kan de docent zien of jullie goed gepland hebben, de planning nagevolgd ...

De opbouw van een verslag of rapport - Taaluilen

Verslag Kennisevent Sensoriek & IoT - World Class Maintenance Een pilot bij het gemaal van Ijmuiden, het op één na belangrijkste gemaal ter wereld, heeft aangetoond dat het zoutgehalte in de pomp de belangrijkste indicator is voor onderhoudsactiviteiten. Toevaartroutes door het groene hart van Holland verslag Dit geeft aanleiding tot de volgende thema's: Nederland- Waterland, Nederland-Cultuurland, Nederland-Bloemen- land, Nederland-Polderland en Nederland-Parkenland. Dell Smart datacenter verslag

Wat Zet Je In Het Slot Van Een Verslag - magasinetharmoni.no

De samenvatting van een scriptie: waar moet je op te letten? Tot slot mag er uiteraard geen nieuwe informatie in de samenvatting staan ... Je samenvatting is namelijk een globaal verslag van je uitwerkingen in je scriptie.

Verslag Tom On Tour – seminar Online & Social Marketing Met toegang tot unieke onderzoeksresultaten over het gebruik van social media onder ZZP-ers en MKB-ers in Nederland, innovatieve workshops en de kans om te netwerken met interessante (en bekende) ondernemers en bedrijven, was het een … Fotoverslag Storymakers 2018 – StoryMakers Event De vierde editie van het Storymakers Event is alweer een feit! Team Cherry LAB & Friends was voor dag en douw al in touw bij Hotel de GoudFazant. Full Speed - Graaf Willem II Vac (verslag) - Henk's website Eigenlijk had Full Speed doelman Oscar Jiminez het makkelijk vandaag. Hij kreeg één moeilijke bal en dat was pas in de 2e helft. Een kopbal uit een corner, maar Oscar Jiminez stond op de juiste plaats. HR analytics: verslag van inspiratiesessie - Hamstra & Partners